AUTORITZACIÓ DE VEHICLES A TERCERS

   

Dades del propietari del vehicle

Nom i Cognoms:
(Tal i com consta a la documentació del vehicle)Soci d'Automòbil Club d'Andorra:
Resident a:
Nacionalitat:
DNI / Passaport núm:

Dades del vehicle del propietari

Marca:
Núm. xassís:
Núm. de matrícula:

Dades de la persona autoritzada a conduir el vehicle del propietari

Nom i Cognoms:
Nacionalitat:
DNI / Passaport núm:
   
Data d'inici del periode de l'autorització:
Periode de l'autorització: Mes

Dades de contacte

Nom i cognom:
Email:
Telèfon: